Japanese potters, kilns and regions

Note: page is under constant update

 

Artists by region

 

Kyoto

Aiso Wakamatsu

Heian Kouzan

Heian Tofukuji

Heian Kousen

Tadahiro

 

Tokyo

Shigeru Fukuda

 

Tokoname

Bigei

Eimei(Youzan)

Gyouzan

Hattori

Ikkou

Koyo

Maruhei

Shibakatsu

Shuho

Yamaki kiln

Yamfusa

 

The different kilns/yaki (wares) of Japan

Akahada yaki

Banko Yaki

Imari yaki

Karatsu yaki

Korakuen yaki

Kotokoname kiln

Kutani yaki

Kyoto yaki

Mumyoi yaki

Nabeshima yaki

Owari yaki

Satsuma yaki

Seto yaki

Soma yaki

Takadori yaki